npm i -g npm-check-updates
npm-check-updates -u
npm install